Yıldız Ecevit - Oğuz Atay'da Aydın Sorunu - PDF Kitap

Yıldız Ecevit - Oğuz Atay'da Aydın Sorunu - PDF Kitap

Yıldız Ecevit - Oğuz Atay'da Aydın Sorunu; Yayınevi Yayın No:, İnceleme Dizisi:!, Birinci Baskı: 1989, Ara Yayıncılık, İstanbul.
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
SUNUŞ
I. ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA OĞUZ ATAY
1. Oğuz Atay ve Yapıtları
2. Çok Boyutlu Bir Kişilik
3. Kültür İkilemi
4. Atektonik Roman Yapısı ve Aydının İç Dünya Yolculuğu
II. OĞUZ ATAY’DA AYDIN OLGUSU
1. Atay’ın Yapıtlarında Aydın Bireyler
1.1. Selim Işık
1.1.1. Hayalet - Kahraman
1.1.2. Selim’de Pikaresk Öğeler
1.1.3. Selim ve Kültürel Ortam
1.1.4. "Selimlik"
1.1.5. Tutunamayan Aydın Selim ve İsa Özdeşliği
1.2. Turgut Özben
1.2.1. Tutunan Aydından Tutunamayan Aydına
1.2.2. Turgut - Selim İlişkisi
1.2.3. "Ben Turgut Özben, Danimarka kralının oğlu" (121)
1.2.4. Maddeden Tinselliğe Geçiş ve Olric
1.3. Süleyman Kargı
1.4. Hikmet Benol
1.4.1. Kimlik Sorunu
1.4.2. "Homo Ludens" (158)
1.4.3. "Kütüphane Faresi" ve Diyalektik Yapı
1.4.4. Hikmet’in Mitik Oyunları
1.5 Coşkun Ermiş
1.5.1. "Tedirgin Aydın"ın (183) Özeleştirisi
1.6. Mustafa İnan
1.6.1. Atay’ın Son Aydını. Birey-Toplum Sentezi.
1.6.2. Kültürde Sentez
2. Atay’ın Aydınlarında Ortak Özellikler
2.1. Ontolojik Sorunsal
2.2 İç Dünyada Yoğunlaşma
2.3. Oyun - Rol
2.4. Ruh ve Maddenin Diyalektik İlişkisi
2.5. Ölüm Olgusu
2.6. Arketip Aydınların Mitik Gölgesinde
2.7. İsimlerde Simgesellik
2.8. Kültürel Boyut ve Doğu - Batı İkilemi
3. AYDIN BİREYİN KARŞIT DÜNYASI: MADDESEL YAŞAM
1. Küçük Burjuva Yaşam Biçimi
2. Evli Kadın: Karşıt Dünyanın Simgesi
3. Yozlaşmış Küçük Burjuva: Metin
4. Maddesel Zevkler
5. Bürokrasi
6. Eğitim Sistemi ve Kültürel Yozlaşma
IV. AYDIN UYUMSUZLUĞU
1. Aydın Birey-Toplum Çatışması
2. Atay’ın Figürlerinde Kafkaesk Özellikler
2.1. Korku:
2.2. İletişimsizlik ve Yalnızlık
2.3. Yaşama Karşı Zayıflık-"Tutunamamak"
2.4 Bunalım
2.5. "Beyaz Mantolu Adam"
V. BİÇİM ÖZELLİKLERİ
1. Çağdaş Roman Teknikleri
2. Anlatım Tutumu
3. Dil Karamsarlığı
VI. BATI EDEBİYATI VE OĞUZ ATAY
1. Çağdaş Batı Edebiyatı Etkisi
2. Kültür İkilemi

3. Teknoloji ve Gerikalmışlık
Yıldız Ecevit - Oğuz Atay'da Aydın Sorunu - PDF Kitap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cizo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder