Yıldız Ecevit - Türk Romanında Postmodernist Açılımlar - PDF Kitap

Yıldız Ecevit - Türk Romanında Postmodernist Açılımlar - PDF Kitap

Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları:692, Çağdaş Türkçe Edebiyat:102, ISBN 975-470-875-4, 240 sayfa, 1. Baskı:2001, İletişim Yayınları, İstanbul
Kapak Resmi:Süleyman Saim Tekcan, "Süleymanname"'den, Renkli Metal Gravür
`Geçmişinde çok uzun yıllar yalnızca `gerçekçi` olmuş, romantizmi neredeyse hiç yaşamamış Türk romanı, modernist/postmodernist biçimcilikte ilk kez `romantizm`le tanışmaktadır ve bu bana göre estetik düzlemde gerçekleşen bir devrimdir ve her devrim gibi de heyecan vericidir.` Yıldız Ecevit, 20. yüzyıl avangardist roman estetiğinin genel bir tasvirini yaptıkları, bu estetiğin üstkurmaca, metinlerarasılık, çoğulculuk gibi temel özelliklerini irdeledikten sonra, postmodern edebiyatın Türkiye`deki yayılımını inceliyor. Modern Türkçe edebiyatın dört önemli metnini, postmodern edebiyat kuramının olanaklarıyla çözümlüyor: Oğuz Atay`ın Tehlikeli Oyunlar`ı, Orhan Pamuk`un Benim Adım Kırmızı`sı, Hasan Ali Toptaş`ın Bin Hüzünlü Haz`zı, Metin Kaçan`ın Fındık Sekiz`i. Belki yazarlarının bile aklından geçirmediği metinlerarası ilişkiler, oyunlar kurgulayarak, eleştirmen-okur inisiyatifinin hakkını veriyor. Modern-sonrası Türkçe edebiyatın analizi açısından önemli bir kaynak olan Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, `özgür konumunun büyüsüne kapılmış okur tutumu` açısından da zenginleştirici bir deneyimi yansıtıyor.

İÇİNDEKİLER
Sunuş /3
A . Giriş /15
I. KOZMOLOJİ, GERÇEKLİK VE SANAT 17
II. 20. YÜZYIL AVANGARDİST ROMAN ESTETİĞİNE GENEL BAKIŞ /33
1. Roman Estetiğinde Değişen Değerler /33
2. Estetik Modernizm ve Roman /40
3. Modernist İmge /48
4. Modernist Seçkincilik ve Estetisizm /54
5. “Postmodern Durum" /57
6. Postmodern Düşünce /62
7. Postmodern Anlatı /67
8. Oyun Olarak Kurmaca /71
9. Postmodern Okuma/Eleştiri /79
III. YETMİŞ SONRASI TÜRK ROMANINDA ESTETİK DEVRİM /83
B. Metin Çözümlemeleri /95
I. OĞUZ ATAY'IN "TEHLİKELİOYUNLAR" ROMANINDA ‘ÜSTKURMACA’ /97
1. Kurmacanın Kurmacası /97
2. 'Tehlikeli Oyunlar"da Ana Yapı/Kurgu Özellikleri /100
3. "Tehlikeli Oyunlar"da Üstkurmaca /104
4. Son Deyiş /127
II. ORHAN PAMUK'UN "BENİM ADIM KIRMIZI" ROMANINDA ‘ÇOĞULCU ESTETİK' /129
1. Karşıtlıklardan Yeni Bir Kozmolojiye /131
2. "Cross the Border/Close the Gap" /135
3. 'Sanatlararasılık' ya da Pamuk'un 'Epik Resim'leri /143
4. Metinlerarasında ya da Resimlerarasında Yaşamak/153
5. Kurmaca ile Gerçek Arasında Yaşamak /158
6. Orhan Pamuk'u Okumak ya da Okuyamamak /162
III. HASAN ALİ TOPTAŞ'IN “BİN HÜZÜNLÜ HAZ'I: ÖNCÜ TÜRK ROMANINDA ROMANTİK BİR UÇ DURAK /167
1. Postmodern Bir Modernist /167
2. Türk Edebiyatında Bîr Kafka /169
3. Yaşamı Romantize Etmek /171
4. Kurguda Postmodernist Öğeler /175
5. Üstkurmaca Düzlemde Varolmak /184
6. Metinlerarası Düzlem ya da 'Anlatı Ormanlarında Bir Gezinti' /191
7. İmgeleşen Roman /195
8. Bir Dilsel Anıt /199
9. Metinde Anlamın İzini Sürmek /200
10. Son Deyiş /207
IV. METİN KAÇAN'DAN BİR‘NEWAGE ANLATISI: "FINDIK SEKİZ' /209
1. "Ağır Roman" ve "Fındık Sekiz" /213
2. "Fındık Sekiz"de 'Nefs-i Emmare'yi Yaşamak /215
3. Malibu ve Impala ile Mistik Yollarda /220
4. "Fındık Sekiz"de Biçim/Yapı/Kurgu/Dil Özellikleri /226
5. Son Deyiş /235

Dizin /237
Yıldız Ecevit - Türk Romanında Postmodernist Açılımlar - PDF Kitap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cizo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder