Franz Mehring - Karl Marks (Yaşam Öyküsü) 1. Cilt - PDF Kitap

Franz Mehring - Karl Marks (Yaşam Öyküsü) 1. Cilt - PDF Kitap

Franz Mehring - Karl Marks (Yaşam Öyküsü); Çeviren: Feyyaz Şahin;Yayın No:204;Tarihte İz Bırakanlar Dizisi:06;ISBN:978-9944-260-57-2 (Takım);İlk Cilt: 260 İkinci Cilt: 312 sayfa;İkinci Baskı:2010 (Birinci Baskı:2009);İlya İzmir Yayınevi, İzmir
Karl Marx...
Onun yaşamı 1800'lü yılların önde gelen bilim insanlarının tarihidir. Engels, Proudhon, Bakunin ve işçi sınıfı hareketinin önde gelenlerinin yaşamlarıyla birlikte paylaşılır. Onu diğerlerinden ayıran ve günümüze kadar ölümsüz kılan, birçok kitabının yanında, kapitalist sistemin analizi ve zenginliklerin esas kaynağının nedenini açıkladığı DAS KAPİTAL'dır.
"Karl Marx'ı bu kadar önemli yapan nedir? Hangi düşünür Karl Marx kadar sevilmiş, eleştirilmiş ve karalanmıştır?" Bu soruların yanıtlarını, mezarı başında yaptığı konuşmada Engels yanıtlıyor.
"Çünkü Marx herşeyden önce devrimciydi. Hayattaki en büyük amacı, öyle ya da böyle, kapitalist toplumun ve onun yarattığı devlet kuruluşlarının yıkılmasında ve çağdaş proletaryanın sınıf bilinci kazanmasında gerekli şartların ortaya çıkması için çalışmaktı.
İlk olarak 1842'de Rheinische Zeitung, 1844'te Paris'te Vorvards, 1847'de Brüsseler Deutsche Zeitun, 1848'den 1849'a kadar Neue Rheinische Zeitung, 1852'den 1861'e kadar New York Tribune'de yöneticilik ve yazarlık, onlarca kitap ve bunların yanı sıra Uluslararası İşçi Derneği, Komünistler Birliği ve Paris Komünü çalışmaları.Amerika ve Avrupa'nın yukarısından Kaliforniya sahillerine kadar madenlerde çalışan milyonlarca Sibiryalı devrimci maden işçisi tarafından saygı duyularak, sevilerek ve yas tutularak öldü ve altını çizerek söylüyorum ki birçok muhalifi olmasına rağmen neredeyse hiç düşmanı yoktu.
Onun adı yüzyıllarca yaşamaya devam edecek ve aynı şekilde eserleri de. "
F. Engels (Arka Kapak)
İÇİNDEKİLER
I. Cilt
Birinci Bölüm: İlk Yılları
İkinci Bölüm: Hegel'in Öğrencisi
Üçüncü Bölüm: Paris'te Sürgün Yaşamı
Dördüncü Bölüm: Friedrich Engels
Beşinci Bölüm: Brüksel'de Sürgün Yaşamı
Altıncı Bölüm:Devrim ve Karşı-Devrim
Yedinci Bölüm: Londra'da Sürgün Yaşamı

Sekizinci Bölüm: Marx ve Engels

Franz Mehring - Karl Marks (Yaşam Öyküsü) 1. Cilt - PDF Kitap Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Cizo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder